دریافت مشاوره
۲۷ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> از دانشگاه «Pavia» و <<بیوتکنولوژی>> از دانشگاه «Tor Vergata»

بیشتر بخوانید...
۲۴ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Alabama» و «Maine» و «Delaware» و «Memphis»

بیشتر بخوانید...
۲۱ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه «Michigan-Dearborn» و «پلی تکنیک تورین» و «پلی تکنیک میلان» و << Medical College of Wisconsin>>

بیشتر بخوانید...
۲۰ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی شیمی» از «Florida Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۸ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<موسیقی>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «موسیقی» از دانشگاه «Ohio» و «British Columbia» و «Iowa» و «Lethbridge»

بیشتر بخوانید...
۱۸ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک» از «Florida Institute of Technology» و «Texas Tech» و «Texas at Dallas» و «Concordia»

بیشتر بخوانید...
۱۸ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<علوم دارویی>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «علوم دارویی» از دانشگاه «North Dakota State»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی عمران>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «عمران» از دانشگاه«Wisconsin-Milwaukee» و
«Marquette» و «Louisiana State» و «Nevada, Reno»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> در رشته <<مهندسی محیط زیست>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «مهندسی محیط زیست» از دانشگاه «Lakehead» و «Windsor» و «Western Ontario»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مدیریت کسب و کار>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مدیریت کسب و کار» از دانشگاه «Sunderland» و «Birmingham City» و «Huddersfield»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» و «معماری منظر»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک و مکاترونیک>>

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>