دریافت مشاوره
۱۴ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<زیست سلولی مولکولی>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «زیست سلولی مولکولی » از دانشگاه «موسسه Van Andel» و <>

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مهندسی عمران>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «California State University, Fresno» و «California State Polytechnic University, Pomona»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<طراحی شهری>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «طراحی شهری » از دانشگاه «Arizona State»

بیشتر بخوانید...
۱۰ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته<<برنامه ریزی جامعه و منطقه ای>> و <<برنامه ریزی شهری>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «برنامه ریزی جامعه و منطقه ای» از دانشگاه «Iowa State» و رشته<<برنامه ریزی شهری>> از دانشگاه «UWE Bristol»و«Newcastle»

بیشتر بخوانید...
۰۹ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<برق>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته « برق » از دانشگاه «CLEMSON»

بیشتر بخوانید...
۰۸ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<شیمی>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «شیمی» از دانشگاه «Lehigh»

بیشتر بخوانید...
۰۶ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مدیریت (با گرایش زنجیره تامین)>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مدیریت (با گرایش زنجیره تامین)» از دانشگاه «Concordia» و <>

بیشتر بخوانید...
۰۶ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<روانشناسی>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «روانشناسی» از دانشگاه«Missouri-St. Louis»

بیشتر بخوانید...
۰۴ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته << فیزیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیزیک» از دانشگاه«York» و «Indiana»

بیشتر بخوانید...
۰۴ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مهندسی محیط زیست>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «مهندسی منابع طبیعی محیط زیست» از دانشگاه «Lakehead» و «Windsor»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<موسیقی>>